Den nordiska konferensen om hållbar utveckling

17-19 september 2013 i Umeå, Sverige

Umeå kommun skapade tillsammans med Nordiska ministerrådet, Miljödepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting den nordiska konferensen Medskapandets konst den 17-19 september 2013 i Umeå. Konferensen var Nordiska ministerrådets femte konferens om hållbar utveckling.

Till konferensen, som ägde rum på Folkets Hus i Umeå, kom representanter från Sverige, Norge, Finland och övriga Europa. Konferensen vände sig främst till tjänstemän och politiker inom den offentliga sektorn som är engagerade eller intresserade av hållbar utveckling, med extra intresse för något av de fem temaområden som behandlades.

Syftet med konferensen var att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet för hållbar utveckling i Norden.